Strona główna » Adam Barembruch
Adam Barembruch
Adam Barembruch

dr Adam Barembruch

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 22.07.2022 - 09.09.2022 zostają odwołane - urlop.

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.15-10.15
pok. 301
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.15-10.15
pok. 301
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.15-10.15
pok. 301
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.15-10.15
pok. 301

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Ubezpieczenia gospodarcze
  • Niestacjonarne studia I stopnia
    • Finanse międzynarodowe
  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Portfel inwestycyjny
    • Zarządzanie finansami osobistymi
  • Niestacjonarne studia II stopnia
    • Techniki sprzedaży

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:
Krótka charakterystyka tematyki seminarium: Tematyka prac może obejmować zagadnienia związane z bankowością detaliczną, doradztwem finansowym a także rynkami finansowymi, np.

  1. Tematyka seminarium:
  • Bankowość detaliczna: działalność kredytowa banków, ocena zdolności kredytowej, rynek kredytów hipotecznych, produkty bankowości detalicznej, kredyt konsumencki, bancassurance,
  • Doradztwo finansowe: analiza i planowanie finansów osobistych, oszczędzanie, inwestowanie, ubezpieczanie, arkusze planowania finansów osobistych,
  • Pośrednictwo finansowe - kanały dystrybucji usług bankowych, zmiany na rynku, perspektywy rozwoju, techniki sprzedaży usług finansowych
  • Rynki finansowe rynek kapitaowy (analiza techniczna i fundamentalna), rynek walutowy
  1. Przykładowe tematy prac:
  • Analiza i ocena perspektyw rozwoju rynku doradztwa finansowego
  • Analiza kosztów korzystania z kart płatniczych w transakcjach zagranicznych
  • Analiza i ocena opłacalności korzystania z produktów bancasurance na przykładzie polis inwestycyjnych
  • Rola i znaczenie wybranych produktów bankowości detalicznej w zarządzaniu finansami osobistymi
  • Techniki sprzedaży w zawodzie doradcy finansowego
  • Wykorzystanie wskaźników analizy technicznej jako sygnałów kupna i sprzedaży na rynku kasowym

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:
Tematyka prac może obejmować zagadnienia związane z bankowością detaliczną, doradztwem finansowym a także rynkami finansowymi, np.

  1. Tematyka seminarium:
    • Bankowość detaliczna: działalność kredytowa banków, ocena zdolności kredytowej, rynek kredytów hipotecznych, produkty bankowości detalicznej, kredyt konsumencki, bancassurance,
    • Doradztwo finansowe: analiza i planowanie finansów osobistych, oszczędzanie, inwestowanie, ubezpieczanie, arkusze planowania finansów osobistych,
    • Pośrednictwo finansowe - kanały dystrybucji usług bankowych, zmiany na rynku, perspektywy rozwoju, techniki sprzedaży usług finansowych
    • Rynki finansowe - rynek kapitałowy (analiza techniczna i fundamentalna), rynek walutowy
  2. Przykładowe tematy prac:
    • Analiza i ocena perspektyw rozwoju rynku doradztwa finansowego
    • Analiza kosztów korzystania z kart płatniczych w transakcjach zagranicznych
    • Analiza i ocena opłacalności korzystania z produktów bancasurance na przykładzie polis inwestycyjnych
    • Rola i znaczenie wybranych produktów bankowości detalicznej w zarządzaniu finansami osobistymi
    • Techniki sprzedaży w zawodzie doradcy finansowego
    • Wykorzystanie wskaźników analizy technicznej jako sygnałów kupna i sprzedaży na rynku kasowym

Egzaminy i zaliczenia

  • Portfel inwestycyjny [ćw]
  • grupa: S41-01
    Poniedziałek 13.06.2022
    godz.: 09.45-11.15
    sala WZ-206
    Z
    termin pierwszy

  • Techniki sprzedaży [wdw]
  • grupa: N54-01
    Niedziela 19.06.2022
    godz.: 08.00-09.30
    sala C-2
    Z
    termin pierwszy

  • Ubezpieczenia gospodarcze [ćw]
  • grupa: S21-31
    Piątek 17.06.2022
    godz.: 08.00-09.30
    sala C-4
    Z
    termin pierwszy

  • Zarządzanie finansami osobistymi [w, WDW]
  • grupa: S44-01
    Poniedziałek 13.06.2022
    godz.: 11.30-13.00
    sala WZ-306
    Z
    termin pierwszy

Publikacje