Strona główna » Wymiana studentów i pracowników

Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim:

03-04.03.2021 r. (II część rekrutacji).

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 03 marca 2021 (środa) MSTeams LISTA

LINK DO SPOTKANIA

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 04 marca 2021 (czwartek) MSTeams LISTA

LINK DO SPOTKANIA

UWAGA! Prosimy o oczekiwanie w poczekalni na 15 minut przed planowaną godziną rozmowy kwalifikacyjnej, ze względu na ewentualne przesunięcia. Nie stawienie się na rozmowie jest równoważne z dyskwalifikacją .W przypadku uzasadnionej nieobecności, prosimy o pilny kontakt z Panią Prodziekan, e-mail: a.szczepaniak@ug.edu.pl