Strona główna » Wymiana studentów i pracowników

Ogłoszenie listy rankingowej nastąpi 05.03.2021r.

Uwaga - osoby z listy rezerwowej  skorzystają z wyjazdu Erasmus, pod warunkiem rozliczenia sesji - w terminie do dnia 30 marca 2021 roku.  

WYNIKI