Strona główna » Dariusz Kralewski
Dariusz Kralewski
Dariusz Kralewski

dr Dariusz Kralewski

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 20.07.2022 - 09.09.2022 zostają odwołane - urlop.

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 12.30-13.30
pok. C-26
Tydzień I:
Czwartek
godz. 18.00-19.00
pok. C-26
Tydzień II:
Piątek
godz. 09.30-10.30
pok. C-26
Tydzień II:
Czwartek
godz. 18.00-19.00
pok. C-26

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Informatyczne systemy wsparcia zarządzania w opiece zdrowotnej
  • Ochrona danych osobowych i Elektroniczna dokumentacja medyczna
  • Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej
  • Testowanie aplikacji
  • Wersjonowanie aplikacji
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android
  • Narzędzia automatyzacji testowania
  • Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Windows Phone
  • Testowanie aplikacji
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Cloud Computing - Obliczenia w chmurze
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Cloud Computing - Obliczenia w chmurze
  • Infrastruktura informatyczna i obsługa baz danych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Proponowana tematyka prac licencjackich

 1. Tworzenie, projektowanie aplikacji mobilnych i internetowych
 2. Test-driven development
 3. Inżynieria oprogramowania
 4. Ład informatyczny
 5. Nowe trendy rozwoju informatyki
 6. Internet Rzeczy i Wszechrzeczy
 7. Media społecznościowe
 8. Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe
 9. Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona (VR/AR)
 10. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 11. Inne tematy zaproponowane przez studenta

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje