Strona główna » Nauka
Monografie online
  1. Problemy współczesnego zarządzania, pod redakcją Jerzego Bielińskiego i Ewy Wycinki.
  2. Information management, pod redakcją Bernarda F. Kubiaka i Andrzeja Sieradza.
  3. Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, pod redakcją Ryszarda Wierzby, Eugeniusza Gostomskiego, Marty Penczar, Moniki Liszewskiej, Piotra Górskiego, Juliusza Giżyńskiego, Elżbiety Małeckiej.
  4. Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wybrane problemy, pod redakcją Krzysztofa Szczepaniaka i Anny Wojewnik-Filipkowskiej.
  5. Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń organizacji pomorza, autorstwa Małgorzaty Wiśniewskiej i Piotra Grudowskiego.
  6. Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie. Nowe wyzwania, pod redakcją Jerzego Bielińskiego i Pauliny Nogal-Meger.
  7. Information management in practice, pod redakcją Bernarda F. Kubiaka i Jacka Maślankowskiego.
  8. Information systems development and applications, pod redakcją S. Wryczy.
  9. Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel 2016, pod redakcją Doroty Buchnowskiej.