Strona główna » Katedra Rachunkowości
Władze Katedry Rachunkowości
Kierownik Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 96
206
tydzień I Czwartek godz. 11.00-12.00
tydzień II Czwartek godz. 11.00-12.00
Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej
(+48 58) 523 14 01
222
tydzień I Wtorek godz. 12.00-13.00
tydzień II Środa godz. 12.15-13.15
Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej
(+48 58) 523 11 56
202a
tydzień I Piątek godz. 16.00-17.00
tydzień II Piątek godz. 16.00-17.00