Strona główna » Studia
Studia
Praca dyplomowa

Wzór strony tytułowej - [dokumet PDF]

Pytania na egzamin licencjacki obowiązujące od roku ak. 2020/2021

 

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla studentów na temat prac dyplomowych, które będą bronione w sesji letniej 2021r.:

INSTRUKCJA

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:


1. Uzyskanie wszystkich ocen w indeksie elektronicznym, wraz z zaliczeniem seminarium dyplomowego.
2. Rozliczenie się z Uczelnią na 7 dni przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej:

 

 

Biblioteka

- należy zwrócić wypożyczone książki i uregulować zadłużenie finansowe wobec biblioteki (np. za nieterminowy zwrot książek)

Administracja domu studenckiego


lub Dział Domów Studenckich*

- należy uregulować wszelkie zaległości, w tym opłaty za zamieszkiwanie w domu studenckim

*dotyczy studentów zamieszkujących w domu studenckim w czasie studiów

Opłaty

- należy uregulować wszelkie zaległości w opłatach studenckich
- należy wnieść opłatę za dyplom w kwocie 60 zł (na indywidualny numer konta Studenta dotyczący wpłat studenckich, znajdujący się w Portalu Studenta (ps.ug.edu.pl), menu-Płatności).

UWAGA: w/w dokumenty są przygotowywane w języku polskim, ale na wniosek studenta jeden odpis może być wystawiony w języku obcym

Odpis dyplomu w języku angielskim

- należy przesłać do dziekanatu (ze swojego adresu e-mail w domenie ug.edu.pl) skan lub zdjęcie wniosku o wystawienie odpisu dyplomu i odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy


Nie jest wymagane składanie karty obiegowej w dziekanacie.