Strona główna » Studia
Studia
Egzaminy i zaliczenia

prof. uczelni, dr hab. Paweł Antonowicz
 • Zarządzanie strategiczne [w]
 • gr.: S51-01
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Dorota Banaszkiewicz
 • Statystyczne badania rynkowe [ćw]
 • gr.: S51-01
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-05
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr Adam Barembruch
 • Doradztwo finansowe [w]
 • gr.: S51-01
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 17.00-18.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-01
  Piątek 04.03.2022
  godz.: 20.15-21.00
  sala online
  E
  termin drugi

 • Portfel inwestycyjny [ćw]
 • gr.: S41-01
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Techniki sprzedaży dla pośredników finansowych [ćw]
 • gr.: S51-01
  Piątek 28.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie finansami osobistymi [w, WDW]
 • gr.: S44-01
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Robert Bęben
 • Prawne i etyczne aspekty marketingu [w]
 • gr.: S53-05
  Poniedziałek 17.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Poniedziałek 17.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Kamila Bielawska
 • Ubezpieczenia w polityce społecznej [w]
 • gr.: S44-01
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

mgr Małgorzata Broniewska

dr Dorota Buchnowska
 • Customer Knowledge Management [lab]
 • gr.: S52-05
  Poniedziałek 24.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych [w]
 • gr.: S52-05
  Środa 19.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Informatyka ekonomiczna [lab]
 • gr.: S42-05
  Środa 19.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-05
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Systemy IT w małych przedsiębiorstwach [lab]
 • gr.: S42-05
  Środa 19.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

dr Grzegorz Bucior
 • Podatki: VAT i dochodowy [w]
 • gr.: S41-15
  Wtorek 28.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-2
  E
  termin pierwszy

 • Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie [w]
 • gr.: S41-21
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-2
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-21
  Wtorek 01.03.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-2
  E
  termin drugi

dr Mariusz Chmielewski
 • Pochodne instrumenty finansowe [w]
 • gr.: S53-31
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-130
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie interesariuszami projektów infrastrukturalnych [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Środa 19.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  E
  termin pierwszy

mgr Ewa Chrostowska

dr inż. Marta Chylińska
 • Ekonometria [ćw]
 • gr.: S53-02
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

 • Ekonometria dynamiczna [ćw]
 • gr.: S42-01
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-01
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: S42-11
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: S42-01
  Wtorek 22.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-238
  Z
  termin trzeci

  gr.: S42-11
  Wtorek 22.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-238
  Z
  termin trzeci

 • Metody wspomagania decyzji biznesowych [ćw]
 • gr.: S43-01
  Czwartek 20.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-01
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-130
  Z
  termin drugi

  gr.: S43-01
  Wtorek 22.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-238
  Z
  termin trzeci

prof. uczelni, dr hab. Dorota Ciołek
 • Analizy regionalne [w]
 • gr.: S52-01
  Środa 02.02.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-21
  Z
  termin pierwszy

dr Marzenna Czerwińska
 • Otoczenie biznesu [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Poniedziałek 17.01.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: WDW
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Przedsiębiorczość [ćw]
 • gr.: S43-31
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

 • Przedsiębiorczość [w]
 • gr.: S43-31
  Wtorek 25.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • gr.: S53-31
  Poniedziałek 24.01.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala 221
  Z
  termin drugi

 • Zarządzanie projektami UE [ćw]
 • gr.: S53-31
  Środa 19.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim [w]
 • gr.: S43-15
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-16
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Emilia Dobrowolska
 • Analiza strategiczna [ćw]
 • gr.: S43-16
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala A-409
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-15
  Środa 15.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala A-409
  Z
  termin pierwszy

 • Innovation Management [w]
 • gr.: S43-20
  Poniedziałek 20.06.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala A-321
  E
  termin pierwszy

 • Sieci międzyorganizacyjne w zarządzaniu [ćw]
 • gr.: S53-11
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala A-409
  Z
  termin pierwszy

 • Strategic Management [w]
 • gr.: S43-20
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-20
  Wtorek 01.03.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin drugi

 • Zarządzanie strategiczne [ćw]
 • gr.: S53-05
  Środa 19.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

mgr Grzegorz Dobrowolski

dr Tomasz Dryl
 • Seminarium magisterskie [sem]
 • gr.: S53-05
  Wtorek 25.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala 108
  Z
  termin pierwszy

dr Wioleta Dryl

dr hab. Anna Dziadkiewicz
 • Negocjacje/Komunikacja interpersonalna [ćw]
 • gr.: S44-01
  Środa 15.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

 • Negocjacje/Komunikacja interpersonalna [w]
 • gr.: S53-01
  Środa 15.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Środa 15.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Środa 15.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Środa 15.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Środa 15.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Środa 15.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

 • Problem Solving in Organizations [ćw]
 • gr.: S43-20
  Poniedziałek 24.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-410
  Z
  termin pierwszy

 • Strategic Marketing [w]
 • gr.: S43-20
  Poniedziałek 24.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-410
  Z
  termin pierwszy

dr Andrzej Dżuryk

dr Bartłomiej Gabriel
 • Relacje inwestorskie [w]
 • gr.: S51-05
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

dr Paweł Galiński
 • Local government finance in Europe [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: WDW
  Środa 02.03.2022
  godz.: 15.15-16.00
  sala online
  Z
  termin drugi

dr Anna Gierusz
 • Quantitative research methodologies [lab]
 • gr.: S42-20
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-20
  Czwartek 24.02.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Statystyczna analiza decyzji [lab]
 • gr.: S42-11
  Środa 26.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Środa 09.02.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-2
  Z
  termin drugi

dr Maciej Gierusz
 • International Accounting Standards [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Czwartek 27.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-206
  E
  termin pierwszy

 • Konsolidacja sprawozdań finansowych [ćw]
 • gr.: S51-15
  Czwartek 27.01.2022
  godz.: 15.15-17.45
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-21
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 08.00-10.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

 • Konsolidacja sprawozdań finansowych [w]
 • gr.: S51-15
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

 • MSSF [ćw]
 • gr.: S41-21
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

 • MSSF [w]
 • gr.: S41-21
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

dr Juliusz Giżyński

prof. uczelni, dr hab. Wiesław Golnau
 • Strategiczny controlling personalny [w]
 • gr.: S43-15
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-16
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

dr Magdalena Gostkowska-Drzewicka

prof. dr hab. Piotr Grajewski
 • Zarządzanie procesami [w]
 • gr.: S53-01
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Wtorek 22.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala 315
  E
  termin drugi

  gr.: S53-02
  Wtorek 22.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala 315
  E
  termin drugi

  gr.: S53-05
  Wtorek 22.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala 315
  E
  termin drugi

  gr.: S53-06
  Wtorek 22.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala 315
  E
  termin drugi

  gr.: S53-11
  Wtorek 22.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala 315
  E
  termin drugi

  gr.: S53-31
  Wtorek 22.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala 315
  E
  termin drugi

dr Maciej Hyży
 • Odroczony podatek dochodowy [w]
 • gr.: S51-15
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

 • Standardy sprawozdawczości finansowej [ćw]
 • gr.: S41-05
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Beata Jackowska
 • Statystyka z demografią [w]
 • gr.: S44-01
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

mgr Tomasz Jastrzębski
 • Ekonometria [ćw]
 • gr.: S53-01
  Środa 08.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-21
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Czwartek 09.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

 • Metody wspomagania decyzji biznesowych [ćw]
 • gr.: S43-16
  Czwartek 27.01.2022
  godz.: 10.30-13.00
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-15
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-16
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-304
  Z
  termin drugi

dr inż. Przemysław Jatkiewicz
 • Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji [lab]
 • gr.: S42-05
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Audyt informatyczny w firmach IT [w]
 • gr.: S52-05
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

dr Tomasz Jurkiewicz
 • Statystyczne badania rynkowe [w]
 • gr.: S52-01
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 09.45-16.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-05
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 09.45-16.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 09.45-16.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 09.45-16.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 09.45-16.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 09.45-16.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 09.45-16.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 09.45-16.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 09.45-16.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Piątek 25.02.2022
  godz.: 16.00-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S52-05
  Piątek 25.02.2022
  godz.: 16.00-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S52-11
  Piątek 25.02.2022
  godz.: 16.00-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S53-01
  Piątek 25.02.2022
  godz.: 16.00-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S53-02
  Piątek 25.02.2022
  godz.: 16.00-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S53-05
  Piątek 25.02.2022
  godz.: 16.00-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S53-06
  Piątek 25.02.2022
  godz.: 16.00-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S53-11
  Piątek 25.02.2022
  godz.: 16.00-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S53-31
  Piątek 25.02.2022
  godz.: 16.00-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

dr Patryk Kaczmarek

dr Anna Kamińska-Stańczak

prof. uczelni, dr hab. Tomasz Kawka
 • Human Capital Management [w]
 • gr.: S43-20
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Tomasz Kąkol

prof. uczelni, dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr Urszula Kęprowska

dr Katarzyna Koleśnik
 • Badanie sprawozdań finansowych [w]
 • gr.: S51-21
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 08.45-11.15
  sala WZ-303
  E
  termin pierwszy

dr Olga Komorowska
 • Statystyczne badania rynkowe [ćw]
 • gr.: S51-21
  Środa 19.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Piątek 28.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
 • Corporate finance [ćw]
 • gr.: S43-20
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-409
  Z
  termin pierwszy

 • Corporate finance [w]
 • gr.: S43-20
  Wtorek 25.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-410
  E
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw II [w]
 • gr.: S41-01
  Poniedziałek 24.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Poniedziałek 24.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Poniedziałek 24.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-01
  Wtorek 01.03.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S41-05
  Wtorek 01.03.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S41-15
  Wtorek 01.03.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  E
  termin drugi

dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra
 • Innovation Management [ćw]
 • gr.: S43-20
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

 • Selected Aspects of Low Emission Economy - Renewable Energy and Green Buildings [w, WDW]
 • gr.: WDW
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

 • Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej [w]
 • gr.: S43-01
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

mgr Beata Kotowska
 • Rachunkowość zarządcza [ćw]
 • gr.: S41-01
  Poniedziałek 30.05.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych [ćw]
 • gr.: S41-21
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

dr Cyryl Kotyla
 • Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne [w]
 • gr.: S41-21
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość podatkowa [w]
 • gr.: S41-15
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

dr Krzysztof Kowalke
 • ARGUS Enterprise [lab]
 • gr.: S53-02
  Środa 08.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

 • Inwestycje finansowe [w]
 • gr.: S43-01
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-01
  Środa 02.03.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

 • Inwestycje w instrumenty pochodne [ćw]
 • gr.: S53-01
  Środa 26.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala 126
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Środa 26.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala 126
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Środa 09.02.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-02
  Środa 09.02.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S43-01
  Czwartek 09.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala
  Z
  termin pierwszy

 • Wycena przedsiębiorstw [lab]
 • gr.: S43-01
  Czwartek 02.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym [w]
 • gr.: S53-01
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

mgr Rafał Kowalski
 • Inwestycje finansowe [ćw]
 • gr.: S43-01
  Czwartek 27.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

dr Arkadiusz Kozłowski
 • Statystyczne badania rynkowe [w]
 • gr.: S51-01
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-21
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Excel dla zaawansowanych [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Środa 09.02.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  gr.: WDW
  Wtorek 01.03.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin drugi

 • Metoda reprezentacyjna [w]
 • gr.: S42-01
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala 232
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.45-15.00
  sala 232
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Wtorek 01.03.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 232
  E
  termin drugi

 • Statystyczna analiza decyzji [w]
 • gr.: S42-11
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 10.30-15.00
  sala 232
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Piątek 04.03.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala 232
  E
  termin drugi

dr Wojciech Kozłowski
 • Finanse korporacyjne [w]
 • gr.: S51-21
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.45-12.15
  sala WZ-303
  E
  termin pierwszy

mgr Rafał Kramer
 • Przygotowanie projektów inwestycyjnych [ćw]
 • gr.: S51-01
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-21
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

mgr Zuzanna Kraus
 • Customer Experience Design [ćw]
 • gr.: S43-20
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-6
  Z
  termin pierwszy

 • Media reklamowe [ćw]
 • gr.: S43-06
  Czwartek 09.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

 • Strategic Marketing [ćw]
 • gr.: S43-20
  Poniedziałek 17.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-5
  Z
  termin pierwszy

mgr Patrycja Krauze-Maślankowska
 • Informatyka w administracji [w]
 • gr.: S52-05
  Środa 19.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

dr Krzysztof Krzywdziński
 • Zastosowanie analizy ekonomicznej [ćw]
 • gr.: S51-05
  Środa 08.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Michał Kuciapski
 • Adaptacyjne zarządzanie projektami w SCRUMie [lab]
 • gr.: S42-05
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

 • Portale korporacyjne [w]
 • gr.: S52-05
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-25
  E
  termin pierwszy

 • SCRUM in Information Systems [lab]
 • gr.: S42-20
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • SCRUM in Information Systems [w]
 • gr.: S42-20
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-25
  E
  termin pierwszy

dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa [w]
 • gr.: S43-05
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Wtorek 22.02.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S43-06
  Wtorek 22.02.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  E
  termin drugi

 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa [w]
 • gr.: S43-05
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Środa 23.02.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S43-06
  Środa 23.02.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  E
  termin drugi

dr Sławomir Kujawa
 • Portfel inwestycyjny [ćw]
 • gr.: S41-05
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

 • Pochodne instrumenty finansowe - inżynieria finansowa [ćw]
 • gr.: S41-01
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Portfel inwestycyjny [w]
 • gr.: S41-01
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

dr Jarosław Kujawski
 • Budżetowanie [w]
 • gr.: S51-21
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-21
  Piątek 04.03.2022
  godz.: 17.00-18.30
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

 • Managerial accounting [ćw]
 • gr.: S43-20
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala 204
  Z
  termin pierwszy

 • Managerial accounting [w]
 • gr.: S43-20
  Poniedziałek 20.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala 204
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość zarządcza [w]
 • gr.: S41-21
  Poniedziałek 20.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

dr Anna Lenart
 • Seminarium magisterskie [sem]
 • gr.: S52-05
  Piątek 01.07.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-29
  Z
  termin pierwszy

 • ERP w finansach [lab]
 • gr.: S52-05
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • System SAP ERP [lab]
 • gr.: S42-05
  Wtorek 25.01.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • System SAP ERP [w]
 • gr.: S42-05
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Systemy informacyjne zarządzania [ćw]
 • gr.: S52-01
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy informacyjne zarządzania [w]
 • gr.: S52-01
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

dr Błażej Lepczyński
 • Agencje ratingowe na rynku finansowym [w, WDW]
 • gr.: WDW
  Środa 01.06.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

 • Venture capital [ćw]
 • gr.: S51-01
  Środa 01.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

 • Venture capital [w]
 • gr.: S51-01
  Środa 01.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

mgr Marzena Ławniczak

prof. uczelni, dr hab. Ewa Majerowska

mgr Agata Majkowska

dr inż. Ewa Malinowska
 • Certyfikowany auditor zarządzania bezpieczeństwem pracy [lab, gr1 II poł.sem]
 • gr.: S43-31
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 09.45-13.00
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

 • Certyfikowany auditor zarządzania bezpieczeństwem pracy [lab, gr2 II poł.sem]
 • gr.: S43-31
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 09.45-13.00
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

 • Jakość żywności i żywienia [w, WDW, II poł.sem]
 • gr.: WDW
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 13.30-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

 • Koncepcje i metody zarządzania jakością [lab gr.A]
 • gr.: S53-01
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Koncepcje i metody zarządzania jakością [lab gr.B]
 • gr.: S53-02
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Zarzadzanie bezpieczeństwem żywności w praktyce [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w praktyce [w, WDW II poł.sem]
 • gr.: WDW
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 13.30-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Bartosz Marcinkowski
 • Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Wtorek 25.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Information Systems Modeling [lab]
 • gr.: S42-20
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-21
  Z
  termin pierwszy

 • Information Systems Modeling [w]
 • gr.: S42-20
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Inżynieria oprogramowania [ćw]
 • gr.: S52-11
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

dr Marek Markowski

dr Olga Martyniuk
 • Rewizja sprawozdań finansowych [ćw]
 • gr.: S51-15
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Rewizja sprawozdań finansowych [w]
 • gr.: S51-15
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy audytu wewnętrznego [w]
 • gr.: S51-01
  Sobota 05.02.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Sobota 05.02.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Sobota 05.02.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Rewizja finansowa [w]
 • gr.: S51-05
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-305
  E
  termin pierwszy

dr Jacek Maślankowski
 • Big Data w biznesie [lab]
 • gr.: S52-05
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Business Intelligence Systems [lab]
 • gr.: S42-20
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Business Outcomes of Big Data Analysis [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Data warehouses [lab]
 • gr.: S42-20
  Środa 26.01.2022
  godz.: 17.00-18.30
  sala B-21
  Z
  termin pierwszy

 • Data warehouses [w]
 • gr.: S42-20
  Środa 26.01.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala B-21
  Z
  termin pierwszy

 • Fundamentals of Business Informatics [w]
 • gr.: S42-20
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-21
  Z
  termin pierwszy

 • Hurtownie danych [lab]
 • gr.: S42-05
  Środa 19.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Hurtownie danych [w]
 • gr.: S42-05
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-33
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-33
  E
  termin pierwszy

 • Open Source Applications in Business [w, WDW]
 • gr.: WDW
  Czwartek 02.06.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy Business Intelligence [lab]
 • gr.: S52-05
  Piątek 28.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-1
  Z
  termin pierwszy

dr Monika Mazurowska

Monika Mechlińska-Pauli

prof. uczelni, dr hab. Kamila Migdał-Najman
 • Analiza rynku [ćw]
 • gr.: S52-01
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza wielowymiarowa [lab]
 • gr.: S42-11
  Środa 19.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza wielowymiarowa [w]
 • gr.: S42-01
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-01
  Wtorek 01.03.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala 230
  E
  termin drugi

  gr.: S42-11
  Wtorek 01.03.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala 230
  E
  termin drugi

 • Analiza wielowymiarowa cech jakościowych [ćw]
 • gr.: S52-01
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza wielowymiarowa cech jakościowych [w]
 • gr.: S42-11
  Środa 15.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala 230
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Środa 15.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala 230
  E
  termin pierwszy

prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
 • Ekonometria [w]
 • gr.: S53-01
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

dr Ewelina Nawrocka
 • Wycena nieruchomości [ćw]
 • gr.: S43-01
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

dr Paulina Nogal

dr Sabina Nowak
 • Analiza rynków finansowych I [ćw]
 • gr.: S42-01
  Środa 08.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

 • Ekonometria dynamiczna [w]
 • gr.: S42-01
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-01
  Poniedziałek 28.02.2022
  godz.: 17.00-18.30
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S42-11
  Poniedziałek 28.02.2022
  godz.: 17.00-18.30
  sala online
  E
  termin drugi

 • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych [ćw]
 • gr.: S51-21
  Środa 15.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

dr Marek Ossowski

prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska
 • Portfel inwestycyjny [w]
 • gr.: S41-01
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-306
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-306
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-306
  E
  termin pierwszy

dr Marta Penczar
 • Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna [w]
 • gr.: S41-01
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

mgr Grzegorz Piotrowski
 • Metody wspomagania decyzji biznesowych [ćw]
 • gr.: S43-05
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Wtorek 25.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-3
  Z
  termin drugi

  gr.: S43-05
  Środa 26.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-238
  Z
  termin drugi

  gr.: S43-06
  Środa 26.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-238
  Z
  termin trzeci

  gr.: S43-06
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-238
  Z
  termin drugi

  gr.: S43-31
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-238
  Z
  termin trzeci

dr Piotr Pisarewicz
 • Cyber war, cyber crime - new challenges for the global finance security [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Czwartek 27.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Frauds, crimes and misseling - the dark side of the international financial market [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Czwartek 27.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • How to survive the COVID financial crisis using modern investment, banking and insurance products [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Środa 19.01.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

 • Investment, corporate, retail and private banking principles [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Czwartek 27.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Living without wories and fear during a pandemic (?) The bright side of modern life and non-life insurance products [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Środa 19.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

dr Renata Płoska
 • Seminarium magisterskie [sem]
 • gr.: S43-31
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

 • Etyka w biznesie [w]
 • gr.: S51-01
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-21
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-05
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

 • Etyka w zarządzaniu [w]
 • gr.: S53-01
  Środa 01.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Środa 01.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Środa 01.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Środa 01.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Środa 01.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Środa 01.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

dr Agnieszka Pobłocka
 • Reasekuracja i koasekuracja [ćw]
 • gr.: S54-01
  Środa 19.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S54-01
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala A-239
  Z
  termin drugi

 • Reasekuracja i koasekuracja [w]
 • gr.: S54-01
  Środa 19.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  gr.: S54-01
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala A-239
  E
  termin drugi

 • Tworzenie produktu ubezpieczeniowego [ćw, II poł. sem]
 • gr.: S54-01
  Środa 02.02.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

 • Tworzenie produktu ubezpieczeniowego [w, II poł.sem]
 • gr.: S54-01
  Środa 02.02.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala A-239
  E
  termin pierwszy

mgr Piotr Porzuczek
 • Technologia Cloud Computing [lab]
 • gr.: S52-05
  Środa 15.06.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia [w]
 • gr.: S43-01
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-15
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-16
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Joanna Próchniak
 • Entrepreneurship [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Piątek 28.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

mgr Katarzyna Raca

mgr Dawid Rogoziński

dr Małgorzata Rymarzak
 • ARGUS Enterprise [lab]
 • gr.: S53-01
  Środa 01.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

dr hab. Joanna Sadkowska
 • Project Management in Practice-workshop [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: WDW
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: WDW
  Wtorek 15.02.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  Z
  termin trzeci

dr Małgorzata Siemionek-Ruskań
 • International Financial Markets and Institutions [w, WDW]
 • gr.: WDW
  Środa 15.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

 • Modern behavioral finance [w, WDW]
 • gr.: WDW
  Środa 15.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

 • Modern behavioral finance [w. wdw]
 • gr.: WDW
  Czwartek 20.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Współczesne finanse publiczne [w]
 • gr.: S41-01
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

mgr Marta Sikorska

dr Grzegorz Sikorski
 • Kodeks spółek handlowych [w]
 • gr.: S41-21
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-21
  Czwartek 24.02.2022
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej [ćw]
 • gr.: S41-15
  Czwartek 16.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

 • Standardy sprawozdawczości finansowej [w]
 • gr.: S41-01
  Poniedziałek 20.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Poniedziałek 20.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Poniedziałek 20.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

dr Ewa Spigarska
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych [w]
 • gr.: S51-21
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach [ćw]
 • gr.: S41-15
  Poniedziałek 17.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse i rachunkowość zakładu ubezpieczeń [w]
 • gr.: S54-01
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość finansowa II [w]
 • gr.: S41-01
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-01
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 17.00-18.30
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S41-05
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 17.00-18.30
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S41-15
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 17.00-18.30
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S41-01
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin trzeci

  gr.: S41-05
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin trzeci

  gr.: S41-15
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin trzeci

dr Jędrzej Strumiłło
 • Koncepcje zarządzania [w]
 • gr.: S41-01
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-21
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-01
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Projektowanie organizacji [w]
 • gr.: S43-15
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-16
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

dr Sebastian Susmarski

prof. uczelni, dr hab. Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza [w]
 • gr.: S43-01
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-15
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-16
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

 • Rachunek kosztów II [w]
 • gr.: S41-01
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-01
  Poniedziałek 28.02.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  gr.: S41-05
  Poniedziałek 28.02.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  gr.: S41-15
  Poniedziałek 28.02.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

dr Krzysztof Szczepaniak
 • Seminarium magisterskie [sem]
 • gr.: S53-01
  Środa 26.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Środa 26.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala 125
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-02
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala 125
  Z
  termin drugi

 • Evaluation of Investment Project [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Piątek 28.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Inwestycje w innowacje [w]
 • gr.: S42-05
  Środa 26.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw [w]
 • gr.: S43-01
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-15
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-16
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

dr Adam Szczęch

prof. dr hab. Agnieszka Szpitter
 • Techniki mierzenia procesów pracy [ćw]
 • gr.: S53-11
  Wtorek 25.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-409
  Z
  termin pierwszy

 • Techniki mierzenia procesów pracy [w]
 • gr.: S53-11
  Wtorek 25.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie projektami i programami [w]
 • gr.: S53-11
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

dr Dawid Szramowski
 • Analiza instytucji kredytowych [w]
 • gr.: S41-05
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Środa 16.02.2022
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-213
  Z
  termin drugi

 • Ocena standingu przedsiębiorstwa [w]
 • gr.: S51-01
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-01
  Piątek 18.02.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-05
  Piątek 18.02.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-15
  Piątek 18.02.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S52-01
  Piątek 18.02.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S52-11
  Piątek 18.02.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-01
  Piątek 18.02.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-02
  Piątek 18.02.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-05
  Piątek 18.02.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-06
  Piątek 18.02.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-11
  Piątek 18.02.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-31
  Piątek 18.02.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin drugi

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 • Koncepcje i metody zarządzania jakością [lab gr.A]
 • gr.: S53-02
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Koncepcje i metody zarządzania jakością [lab gr.B]
 • gr.: S53-01
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

mgr Izabela Śliwińska

prof. uczelni, dr hab. Dariusz Trojanowski

prof. uczelni, dr hab. Piotr Walentynowicz
 • Koncepcje zarządzania [w]
 • gr.: S43-01
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-15
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-16
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Lean Management - zarządzanie wyszczuplające [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Poniedziałek 17.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

Marta Wass
 • Law, Finance and Insurance [ćw]
 • gr.: S54-01
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 09.45-15.00
  sala C-3
  E
  termin pierwszy

dr Katarzyna Welzant

dr Dariusz Wieczorek
 • Restrukturyzacja finansowa [w]
 • gr.: S51-05
  Środa 09.02.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

dr Beata Wierzbicka

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

mgr Martyna Włodarczyk

prof. uczelni, dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska
 • Investment in City Development [w, wdw IIpoł.se]
 • gr.: WDW
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: WDW
  Piątek 25.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Inwestycje infrastrukturalne - studia przypadków [w]
 • gr.: S43-01
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-01
  Wtorek 01.03.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-306
  E
  termin drugi

  gr.: S53-01
  Wtorek 01.03.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-306
  E
  termin drugi

  gr.: S53-02
  Wtorek 01.03.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-306
  E
  termin drugi

prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz

dr Beata Zackiewicz-Brunke
 • Rachunkowość zarządcza [w]
 • gr.: S41-01
  Środa 22.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Środa 22.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Środa 22.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

 • Rachunek kosztów [ćw]
 • gr.: S41-21
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunek kosztów [w]
 • gr.: S41-21
  Środa 09.02.2022
  godz.: 09.45-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-21
  Poniedziałek 28.02.2022
  godz.: 15.15-18.30
  sala C-9
  E
  termin drugi

 • Rachunek kosztów II [ćw]
 • gr.: S41-15
  Środa 02.02.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Piątek 25.02.2022
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-9
  Z
  termin drugi

dr Kaja Zaleska-Korziuk

prof. uczelni, dr hab. Anna Zamojska
 • Elementy matematyki finansowej [ćw]
 • gr.: S44-01
  Środa 15.06.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Elementy matematyki finansowej [w]
 • gr.: S44-01
  Środa 22.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala A-119
  E
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Jacek Zaucha

dr Aleksandra Żurawik