Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

prof. dr hab. Piotr Grajewski

Zakład Systemów Zarządzania

Funkcja:
Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania
Stanowisko:
Profesor tytularny
315
(+48 58) 512 14 12

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 27.07.2022 - 05.09.2022 zostają odwołane - urlop.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 315
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 315

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Projektowanie organizacji

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie organizacjami

Tytuł seminarium: Nowoczesne metody zarządzania

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Projektowanie struktur organizacyjnych.
 2. Projektowanie systemów zarządzania.
 3. Zarządzanie procesami.
 4. Systemy zarządzania jakością.
 5. Nowoczesne metody organizacji i zarządzania: Reengineering, TQM, Lean Management, Six Sigma.
 6. Zarządzanie projektami.
 7. Projektowanie systemów innowacyjnych.
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
 9. Organizacje wirtualne i sieciowe.
 10. Metody i techniki kierownicze

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje