Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Dorota Kowalczyk

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 11.07.2022 - 30.08.2022 zostają odwołane - urlop.

W dniu:
06.07.2022
godz. 12.00-12.00
pok. 301

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
  • Finanse
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:


Tematyka obejmuje całokształt zagadnień z zakresu bankowości i szeroko rozumianych rynków finansowych. Zakres problematyki: działalność kredytowa, depozytowa i rozliczeniowa banków; nadzór finansowy; nadzór bankowy; bankowość elektroniczna; rynek pieniężny; rynek kapitałowy; polityka pieniężna NBP. Przykładowe tematy prac:

 • Ewolucja nadzoru bankowego w Polsce w latach 1989-2010
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym na przykładzie banku X
 • Bezpieczeństwo w usługach bankowości elektronicznej na przykładzie...
 • Polityka pieniężna w Polsce w latach...
 • Nadzór finansowy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich
 • System gwarantowania depozytów bankowych w Polsce na tle wybranych krajów europejskich

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:
Tematyka obejmuje całokształt zagadnień z zakresu bankowości i szeroko rozumianych rynków finansowych.

 1. Zakres problematyki:
  • działalność kredytowa, depozytowa i rozliczeniowa banków;
  • nadzór finansowy;
  • nadzór bankowy;
  • bankowość elektroniczna;
  • rynek pieniężny;
  • rynek kapitałowy;
  • polityka pieniężna NBP.
 2. Przykładowe tematy prac:
  • Ewolucja nadzoru bankowego w Polsce w latach 1989-2010
  • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym na przykładzie banku X
  • Bezpieczeństwo w usługach bankowości elektronicznej na przykładzie...
  • Polityka pieniężna w Polsce w latach...
  • Nadzór finansowy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich
  • System gwarantowania depozytów bankowych w Polsce na tle wybranych krajów europejskich

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje