Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. uczelni

Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi

Funkcja:
Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Stanowisko:
Profesor uczelni
316
(+48 58) 523 13 59

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 18.07.2022 - 06.09.2022 zostają odwołane - urlop.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 316
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 316

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Projektowanie organizacji działalności medycznej
  • Symulacja rozwoju przedsiębiorstwa - Biznes Plan
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie zakładem ubezpieczeń

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie organizacjami

Tytuł seminarium: Zarządzanie w praktyce

Zakres problemowy seminarium magisterskiego: W ramach seminarium kładziony jest nacisk na wypracowanie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania. Eksponowany jest aspekt prowadzenia badań naukowych, jak również wykorzystywania koncepcji i metod zarządzania na potrzeby projektowania i usprawniania systemów zarządzania. W szczególności zagadnienia te oparte są na funkcjach kierowania, tj. Planowania, Organizowania, Motywacji i Kontroli.

Przykładowe obszary problemowe:

 1. Kreowanie wartości organizacji
 2. Budowa strategii organizacji
 3. Wykorzystywanie i budowa biznes planu
 4. Projektowanie rozwiązań kadrowych i motywacyjnych
 5. Projektowanie rozwiązań organizacyjnych
 6. Restrukturyzacja organizacji
 7. Wykorzystanie koncepcji zarządzania, np. outsourcing, lean management, reengineering, zarządzanie wiedzą, organizacje sieciowe i wirtualne, itp.
 8. Innowacje i transfer technologii w zarządzaniu
 9. Identyfikacja i projektowanie kultury organizacyjnej
 10. Projektowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje