Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

asystent/adiunkt

Katedra Marketingu

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668),  dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinny złożyć:

 • podanie,
 • życiorys (CV),
 • dyplom ukończenia studiów,
 • informacje o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, projektach badawczych, wdrożeniach w praktyce)
 • informacje o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, wykaz prowadzonych przedmiotów)
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych
 • deklarację gotowości prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach

 

 

Podania należy składać w sekretariacie Katedry Marketingu w pok. 132, do dnia 11.09.2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  14.09.2020 roku.

 

                                                          Dziekan Wydziału Zarządzania UG

                                                          Prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta/adiunkta

Katedra Rachunkowości

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z póź. zm.)  

Kandydaci powinny złożyć:

 • podanie,
 • życiorys,
 • dyplom doktora lub magistra nauk ekonomicznych, preferowana specjalność rachunkowość,
 • informację o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.),
 • informację o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, zbiorów zadań, formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
 • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.

 

         Podania należy składać w sekretariacie Katedry Rachunkowości w pok. 129, do dnia  10.09.2020 r.

Dziekan Wydziału Zarządzania UG
prof. dr hab. Mirosław Szreder