Strona główna » Wydział
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów
Tryb studiów
Finanse i ubezpieczenia
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • finansów podmiotów gospodarczych oraz państwa i samorządu terytorialnego,
 • funkcjonowania instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów ubezpieczeń,
 • przepływów finansowych w gospodarce i ich oddziaływania na sytuację podmiotów gospodarujących.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • rozumienia zjawisk gospodarczych i czynników je kształtujących oraz oceny wpływu poszczególnych zjawisk gospodarczych na sytuację finansową podmiotów gospodarujących w skali mikro i makro,
 • oceny oferty produktów ubezpieczeniowych i ich doboru do potrzeb podmiotów gospodarujących, a także analizy sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń,
 • rozumienia zasad funkcjonowania państwa i samorządu terytorialnego oraz oceny skutków stosowanych instrumentów fiskalnych (podatki wydatki, pożyczki publiczne) dla państwa (szczebel centralny i samorządu terytorialnego) i podmiotów gospodarujących.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • pracownik służby cywilnej - pracownik administracji państwowej, np. pracownik urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych; administracji samorządowej,
 • specjalista ds. podatków – zajmujący się sprawami podatkowymi w kancelarii podatkowej, dziale finansowym w przedsiębiorstwie
 • audytor wewnętrzny – zajmujący się sporządzaniem planu audytu wewnętrznego i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych
 • broker ubezpieczeniowy zajmujący się zawieraniem lub pośredniczeniem przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz opracowywaniem i realizowaniem roszczeń ubezpieczonego wobec zakładu ubezpieczeń,
 • specjalista ds. ubezpieczeń w podmiocie gospodarczym, jednostce sektora finansów publicznych
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • działach finansowo-podatkowych przedsiębiorstw,
 • instytucjach finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa inwestycyjne i emerytalne),
 • urzędach administracji publicznej (centralnej i samorządowej),
 • administracji skarbowej,
 • podmiotach sektora finansów publicznych (np. jednostki i zakłady budżetowe, ZUS).

« wróć