Strona główna » Wydział
Władze Wydziału Zarządzania
Dziekan Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 34
100
tydzień I Środa godz. 11.30-13.00
tydzień II Środa godz. 11.30-13.00
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 63
230
tydzień I Piątek godz. 08.30-09.30
tydzień II Wtorek godz. 12.00-13.00
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 13 48
224
tydzień I Piątek godz. 11.15-12.45
tydzień II Piątek godz. 11.15-12.45
Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Zarządzania
218
tydzień I Wtorek godz. 11.00-12.00
tydzień II Wtorek godz. 11.00-12.00