Strona główna » Wydział
Władze Wydziału Zarządzania
Dziekan Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 34
100
Konsultacje w okresie 20.07.2020 - 04.09.2020 zostają odwołane - urlop.
tydzień I Poniedziałek godz. 10.00-11.30
tydzień II Poniedziałek godz. 10.00-11.30
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
i Studiów Stacjonarnych Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 63
230
Konsultacje w okresie 24.07.2020 - 31.08.2020 zostają odwołane - urlop.
tydzień I Wtorek godz. 09.00-10.30
tydzień II Wtorek godz. 09.00-10.30
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 13 48
106
Konsultacje w okresie 06.08.2020 - 28.08.2020 zostają odwołane - urlop.
Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania
123
Konsultacje w okresie 29.07.2020 - 03.09.2020 zostają odwołane - urlop.